Blog

Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür ve her insan, bir görevle yaratılmıştır.

Güncel Bilgiler

Sayfa   1  

YABANİ OTLAR 2: KÜSKÜT

  
2015-02-12 15:43:35

Küskütler asalak bitkilerdir. Hem tohumla, hem de sarılıcı dallarının parçaları ile çoğalır. Toprağa düşen tohumlar, hava koşulları uygun olunca çimlenir. Uygun bulduğu bitkiyi sarılıcı dallarıyla yakalar, topraktan bağlantısını keser ve gelişimine devam eder. Bitkinin içinde besin maddelerini emici uzuvlarıyla alarak bitkinin zayıflamasına, kurumasına, bazen de bodurlaşmasına sebep olur. Aşırı gelişim gösterdiği yerlerde tüm ürünü yok edebilir. Türkiye'de hemen her yerde görülebilirler.

Eğer bahçede ilaçlamayı gerektirecek yoğunlukta küsküt varsa, küsküt kümelerinin alanda görülmeye başladığı zaman ilaçlama uygulamaları yapılmalıdır.

 


Sayfa   1