Blog

Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür ve her insan, bir görevle yaratılmıştır.

Güncel Bilgiler

Sayfa   1  

DAMLA SULAMA SİSTEMİ

  
2015-02-10 11:43:50

Damla sulama sistemi, her zaman az miktarda sulama suyunu, sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir.

Avantajları

1Bitkilerin toprak üstü organları ıslanmadığı için, bitki hastalık ve zararlılarının gelişmesi engellenir.
2 Az su ile geniş alan sulanabilir.
3 Sulama esnasında bazı tarımsal işlemler kolaylıkla yapılabilir.
4 Bitki su tüketimi, dolayısıyla sulama suyu ihtiyacı azalır.
5 Bitki suyu fazla enerji harcamaksızın alır ve bu şekilde ürün artışı sağlanır.
6 Bitki besin maddeleri sulama suyu ile birlikte verilir. Dolayısıyla gübreden en üst düzeyde yararlanılır.
7 Sulama suyu, istenen miktarda uygulanabilir.
9 İşçilik min seviyededir.
10 Eğimli arazilerde tesviyeye ihtiyaç duymadan sulama yapılabilir.

Dezavantajları

1 ilk ve en önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Tıkanmanın önüne geçebilmek için; sisteme hidro-klorik ya da fosforik asit vermek gerekir.
2 Sulamada kullanılan bütün sular bir miktar tuz içerir. Bu sebeple destekleyici sistem olarak, yağmurlama ya da yüzey sulama uygulamalarına ih.tiyaç olabilir.
3 ilk yatırım masrafları oldukça fazladır.


Sayfa   1